Scroll to continue

 Wat is een GWSW-Extensie

- Een gecertificeerde uitbreiding van GWSW-Basis

-Veelal een Conformiteitsklasse  (CfK) voor een specifieke toepassing

 - De conformiteit van een Dataset kan gevalideerd worden met een standaard App (SHACL)

 - Per gebruiker maat maken met een gebruikersvriendelijk tool

 - Noodzakelijk voor vrijwel elke operationele toepassing van het GWSW


Toepassingen o.a.

- GWSW Conformiteitsklassen voor App’s , webservice specificaties, enz.

- lokale, gebruikers specifiek uitbreidingen

-  GWSW Kennisbibliotheken


- Basis voor Informatie Levering Specificaties
(ILS, eisen van opdrachtgever aan softwareleverancier)

 

Rollen GWSW-Opera bij GWSW-Extensies

-  Analyse gegevensbehoefte per toepassing en soort gebruikers

-  Ontwikkeling GWSW-Extensies met gebruikersvriendelijke Modeleer tools
(o.a. van Ontofact.nl;)

Kwaliteitsborging (certificatie) van GWSW Extensies voor specifieke toepassingen

-  Stichting RIONED ondersteunt GWSW Extensies mits de kwaliteit geborgd is

- Toetsen in praktijk situaties (PoC’s)

- Beheer GWSW Extensies

- Exploitatie gegevens-validatie-oplossingen
(op basis van SHACL specificaties van eisen aan data)

- Bij voldoende vraag opname in GWSW-Basis (Stichting RIONED beheer)

 

Actuele voorbeelden

- GWSW-Inmeten Protocols heen en terug
(Conformiteitsklassen a la Ribx , maar dan voor Orox data)

- Productcatalogi
(zie onderstaand voorbeeld)

- Gemalen

- Drainage
(inspectie, reinigen, inmeten)

- Ribx naar GWSW-RIB

 
Productcatalogi.png