Scroll to continue

 

Voortgang GWSW-Inmeten PoC bij Almere

(Stand 9 februari 2022)

 

• CfK GWSW-Inmeten “Terug” gemodelleerd in Laces Library Manager
gepubliceerd op Laces Hub als validatie CfK (SHACL bestand; ttl)

• in te zien : https://opera.laces-manager.tech/; toegang aanvragen via info@gwsw-opera.nl

 

• Gegevensbehoefte GWSW-Inmeten “Heen” en “Project” gespecificeerd (nog  in .csv vorm)

• RioApp (Inmeet App) uitgebreid met Prototype  GWSW-Inmeten “Terug” dataset  generatie functie

• Creatie GWSW-Inmeten dataset in de cloud en validatie (met diverse SHACL Ap’s) uitgevoerd

• Concreet inmeetproject conform GWSW-Inmeten in voorbereiding
 

Meer informatie

Informatie  over voortgang en resultaten Almere PoC en 
aanmelden voor volgen of deelnemen aan GWSW-Inmeten PoC’s : info@gwsw-opera.nl

Zie ook GWSW-nieuwsbrief  van Stichting RIONED d.d. 14 februari en https://www.riool.net/applicaties/gegevenswoordenboek-stedelijk-water/toepassingen-met-en-van-het-gwsw/gwsw-poc-inmeten

 

Waardecreatie GWSW-Inmeten proces 

SNEL en GOED
- Foutloze uitwisseling via GWSW conforme web services
- automatische verwerking meetgegevens in basisbestand
- check met bestaande meetgegevens

MEERWAARDE inmeet-proces
prognoses; risico gestuurd beheer
uitbreiding te meten objecten
uitbreiding waarnemingen; o.a.:

- toestand object (inspecties)
- Waterstand
- Meldingen
- voortgang waarnemingen via GIS
- Bestaande en nieuwe data in de cloud conform het GWSW

- Data in de cloud , conform GWSW

- Scheiding Proces (App’s) en Data
- Commongroud principe VNG
- Data onafhankelijk van App’s (geen Vendor Lock)

Initiatiefnemers GWSW-Inmeten PoC 

GWSW.png  Landmeters.pnggemeentelogo-PNG-01_Almere_1.png

pisogroup_logo_horizontal_blue_black_646x98.pngAppStudio.jpg

Fasering GWSW-Inmeten PoC

Fase I:

- Veranderingsanalyse invoering GWSW-Inmeten

- Kosten/baten indicatie

- Specificatie GWSW-Inmeten App’s
- GWSW-inmeten Protocollen (heen en terug)
- Specificatie benchmarktest
- Programma van Aanpak Fase II: Toetsing in praktijksituaties

Fase II:

- Praktijkproef
- Kosten/Baten specificatie invoering GWSW-Inmeten 

Scope PoC GWSW-Inmeten

Scope_PoC_GWSW-Inmeten-06.png